Information

Det ska vara tryggt och roligt att delta i Sundsvalls Torgfest. Här listar vi saker du bör känna till så att din kväll blir en lyckad tillställning.

Coronaviruset

Regeringens beslut om att stoppa alla sammankomster med fler än 500 personer på grund av risk för spridning av coronaviruset gäller tills vidare men avsikten är att kunna häva det så fort som omständigheterna tillåter. På Sundsvalls Torgfest följer vi utvecklingen i samråd med myndigheterna och utvärderar läget löpande.

Vi utgår vi från att kunna genomföra festivalen den 24-25 juli och önskar dig varmt välkommen!

 

Säkerhet

Följande föremål får inte medtas in på festivalområdet:

* Alkohol
* Droger
* Rökförbud gäller inne på arenan
* Mat och dryck
* Laserpekare
* Glasflaskor
* Stolar
* Paraplyn
* Brandfarliga vätskor
* Vapen eller liknande föremål
* Fyrverkerier, pyroteknik eller bengaler
* Ljudsystem
* Systemkamera
* Djur

Otillåtna och olagliga föremål beslagtas och anmäls. Återlämning av beslagtagna föremål sker ej.

Djur och systemkameror beslagtas självklart inte, men de får inte tas in på festområdet.

Varför får du inte ta med dig systemkameran:
Många artister, management och bokningsbolag ställer dessa krav. Dessutom finns risk för stöld, skador och att du skymmer övrig publik.

Varför får du inte ta med dig djur:
Höga ljudvolymer, mycket folk, pyroteknik kan skrämma ditt djur. Allergier är ett annan skäl.

Genom att besöka festivalen godkänner du att du kan bli fotograferad. Foto och video kan användas i kommersiella syften. Bilder kommer inte att tas bort i efterhand på grund av besökares önskemål.